Z ogromną przyjemnością informujemy, że konkurs pt. "Pochwal się swoimi ekologicznymi osiągnięciami" został rozstrzygnięty.

Dziękujemy wszystkim szkołom, pedagogom i uczniom za wzięcie udziału w konkursie. Bardzo się cieszymy z ilości nadesłanych prac, które potwierdzają Państwa zaangażowanie na rzecz ochrony przyrody.


LAUREACI KONKURSU

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Miszkowicach - mgr inż. Aldona Ochmańska - nauczyciel przyrody, ekologii i techniki

II miejsce - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy - mgr Bożena Pudlis - nauczyciel przyrody

III miejsce - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej - Alina Zawadka - koordynator działań ekologicznych

WydarzeniaKonkurs "Pochwal się swoimi ekologicznymi osiągnięciami"
Srebrna Odznaka Honorowa 

Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

            Podczas tegorocznej uroczystości wręczenia Laurów Ekoprzyjaźni 2015, Stowarzyszenie Ekonatura otrzymało Srebrną Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Prezes Stowarzyszenia i Redaktor Naczelny Ekonatury, Pan Ryszard Gruszczyński przyjął odznaczenie z rąk Pana Tadeusza Samborskiego, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Radnego Miasta Wrocławia. Odznaka przyznawana jest w dwóch stopniach (I stopień – Odznaka Honorowa Złota, II stopień – Odznaka Honorowa Srebrna) i wręczana wraz z Dyplomem. Nadaje się ją na wniosek Przewodniczącego Sejmiku, na podstawie rekomendacji Komisji ds. Odznaki Honorowej. Jest to niezwykłe wyróżnienie dla Stowarzyszenia, ponieważ w sposób wyraźny wskazuje, że edukacja ekologiczna jest wciąż potrzebna
i doceniana. Ekonatura dokłada wszelkich starań, aby jak największa liczba osób mogła poszerzać i uzupełniać swoją wiedzę. Dąży do kształtowania, szczególnie w ludziach młodych, idei proekologicznych. Wyróżnienie to sprawia, że z jeszcze większym zaangażowaniem Redakcja Ekonatury gotowa będzie szerzyć właściwe postawy.

            Stowarzyszenie Ekonatura pragnie wyrazić wdzięczność za to odznaczenie. Ogromne podziękowania składamy Kapitule Lauru, która zatwierdziła wniosek, Członkom Wspierającym, naszym autorom i wszystkim Przyjaciołom, którzy przyczynili się do tego sukcesu.


OD WOLONTARIATU PRZEZ STAŻ PO PRACĘEkonatura w Radiu Rodzina

            Dnia 7.04.2014 roku przedstawicielstwo naszej Redakcji w składzie: Pan Ryszard Gruszczyński, Pani Anna Opozda i Pani Paulina Próchnicka, miało okazję przyjrzeć się pracy rozgłośni radiowej Radia Rodzina od kuchni oraz pozostawić w tym miejscu swój ślad. W rozmowie z dziennikarką radiową Panią Barbarą Misiewicz Pan Prezes, wsparty przez obecną wraz z nim w rozgłośni część zespołu redakcyjnego, otrzymał możliwość przybliżenia słuchaczom idei corocznych uroczystości rozdania Laurów Ekoprzyjaźni. W przebiegu rozmowy mieliśmy ponadto okazję przedstawić także statutową i bezterminową misję Stowarzyszenia Ekonatura polegającą na upowszechnianiu edukacji ekologicznej i prozdrowotnej wśród szerokiej rzeszy społeczeństwa.

            W tym miejscu, pragniemy podziękować rozgłośni Radia Rodzina za wsparcie naszej inicjatywy poprzez objęcie jej Patronatem oraz umożliwienie nam dotarcia do grona świadomych i ciekawych świata odbiorców, których mamy nadzieję gościć na zbliżającej się konferencji „Stan środowiska a zdrowie człowieka” już 22 maja we Wrocławiu w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z audycją  http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/9314/

Ekonatura w Radiu Rodzina


MEDAL POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI 2012

W dniu 3.10.2012 r. odbyła się edycja Medalu  (Mazowieckiej) Polskiej Niezapominajki, podczas której Ekonatura została laureatem nagrodzonym medalem w kategorii „Edukacja  przyrodnicza i środowiskowa  i Laur Ekoprzyjaźni”.

            Jesteśmy niezmiernie dumni i wdzięczni za to, że nasze Stowarzyszenie otrzymało tak zacną nagrodę i znalazło uznanie u Organizatorów Festiwalu Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Ekonatura jest już trzecim laureatem z Dolnego Śląska, na przestrzeni  dziesięciu edycji, wyróżnionym Medalem Polskiej Niezapominajki.

            Na wniosek Stowarzyszenia Ekonatura, w kategorii „Nauka, edukacja przyrodnicza i środowiskowa", nagrodzony został autor blisko trzydziestu artykułów w naszym czasopiśmie- Pan dr hab. Jacek Twardowski (Katedra Ochrony Roślin, Zakład Entomologii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Podobnie w roku 2011 również na wniosek Stowarzyszenia Ekonatura nagrodzony Medalem został dr hab. prof. UWr Tomasz Nowak- Dyrektor Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu.

        


PONIŻSZY LICZNIK PRZEDSTAWIA ILOŚĆ WIZYT OD DNIA 1 LIPCA 2013 r.