Chcesz chronić Przyrodę? Pomóż Ekonaturze w tej misji. Zamów prenumeratę.
Więcej w zakładce "Reklama i prenumerata"
Regulamin
Regulamin

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY

„Lauru Ekoprzyjaźni”

 

I. Pomysłodawca i organizator Nagrody:

            Organizatorem nadania i wręczenia nagrody Lauru Ekoprzyjaźni jest Redakcja i Zarząd czasopisma Ekonatura. Jest to projekt autorstwa Prezesa i Redaktora Naczelnego miesięcznika Ekonatura Ryszarda Gruszczyńskiego. Laur został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym pod numerem 18011.

II. Kategorie przyznawania Laurów Ekoprzyjaźni:

  1. „Laur Ekoprzyjaźni” dla wytrwałych, zaufanych Członków Wspierających – wspomagających idee edukacji ekologicznej  w Polsce.
  2. „Laur Ekoprzyjaźni” dla instytucji wspierających ekologię i ochronę środowiska.
  3. „Laur Ekoprzyjaźni” dla osoby indywidualnej o wybitnych zasługach na rzecz ekologii.

 

III. Ocena wniosków:

·           Do oceny wniosków konkursowych powołana jest Kapituła składająca się z wybitnych naukowców, specjalistów i praktyków z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

·           Kapituła dokonuje oceny wniosków zgłoszonych przez Redakcję Ekonatury.

·           Zatwierdzeni przez Kapitułę Laureaci otrzymują statuetki z brązu wykonane przez znanych wrocławskich artystów: Pana Stanisława Wysockiego i Pana Tomasza Urbanowicza oraz certyfikaty.

 

IV. Cel przyznawania Laurów Ekoprzyjaźni:

·           Promocja edukacji ekologicznej.

·           Nagrodzenie i wyróżnienie osób, firm oraz instytucji działających na rzecz edukacji ekologicznej w całej Polsce, współpracujących z Zarządem i Redakcją czasopisma Ekonatura.

·           Zachęcanie wszystkich przedsiębiorstw/firm/instytucji/osób do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

·           Umożliwienie skutecznej wymiany informacji nt. metod ochrony środowiska pomiędzy podmiotami.

·           Kreowanie proekologicznego wizerunku firmy/instytucji/osoby.

 

V. Zasady przyznawania Laurów Ekoprzyjaźni:

  • Wnioskującym o przyznanie nagrody w poszczególnych kategoriach i współpracującym z Redakcją i Zarządem czasopisma Ekonatura może być:

-       przedsiębiorstwo prywatne lub państwowe;

-       instytucja;

-       organizacja;

-       samorząd.

 

  • Przyznawanie nagrody:

-       Kapituła ma prawo wyłonić dowolną ilość Laureatów, która nie przekracza liczby statuetek założonych i wyprodukowanych w danym roku;

-       Redakcja ma prawo przyznać inne nagrody np. w postaci dyplomów Szczególnego Uznania dla osób oraz firm i instytucji ze zgłoszonych wniosków lub z własnej inicjatywy, kierując się podobnymi zasadami.

 

VI. Warunki zgłoszenia kandydatów do rozpatrzenia na Kapitułę:

·           Warunkiem przystąpienia do zgłoszenia kandydatury jest ścisła współpraca, pośrednia lub bezpośrednia, kandydata z Redakcją czasopisma Ekonatura.

·           Terminowe nadesłanie zgłoszenia wskazanego przez Zarząd Ekonatury.

·           Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

VII. Prawa dotyczące Nagrodzonych:

·           Nagrodzeni, wyróżnieni mają prawo do umieszczania znaku „Lauru Ekoprzyjaźni” na swoich materiałach, po uzyskaniu certyfikatu, nie zmieniając treści i szaty graficznej.


VIII. Ostateczne ustalenia:

·           Zgłoszenia kandydatów należy wypełnić wg załączonego wzoru w terminie do 31 stycznia każdego roku i przesłać do Redakcji, pod wskazany adres, mailowo lub drogą pocztową.

·           Po zakwalifikowaniu wniosków do nagrody przez Kapitułę, kandydaci o powyższym zostaną powiadomieni pisemnie.

·           W ramach nagrody firma/instytucja/osoba otrzyma:

-   statuetkę wraz z certyfikatem oraz materiały konferencyjne,

-   zaproszenie na spotkanie integracyjne wraz z poczęstunkiem.

·           Zgłoszenia i akceptacje regulaminu należy przesłać na adres:

  

Stowarzyszenie Ekonatura

ul. Narciarska 31

51-515 Wrocław

email: redakcja@ekonatura.org

www.ekonatura.org

tel/fax: (071) 346-63-69REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY

„SUPER Lauru Ekoprzyjaźni”

 

I. Pomysłodawca i organizator Nagrody:

            Organizatorem nadania i wręczenia nagrody SUPER Lauru Ekoprzyjaźni jest Redakcja
i Zarząd czasopisma Ekonatura. Jest to projekt autorstwa Prezesa i Redaktora Naczelnego miesięcznika Ekonatura Ryszarda Gruszczyńskiego.

II. Ocena wniosków:

·            Do oceny wniosków konkursowych powołana jest Kapituła składająca się z wybitnych naukowców, specjalistów i praktyków z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

·            Kapituła dokonuje oceny wniosków zgłoszonych przez Redakcję Ekonatury.

·            Zatwierdzeni przez Kapitułę Laureaci otrzymują statuetki z brązu wykonane przez znanych wrocławskich artystów: Pana Stanisława Wysockiego i Pana Tomasza Urbanowicza oraz certyfikaty.

 

 

III. Cel przyznawania Super Laurów Ekoprzyjaźni:

·            Promocja edukacji ekologicznej.

·            Nagrodzenie i wyróżnienie osób, firm oraz instytucji, które w sposób szczególnie wyjątkowy działają na rzecz edukacji ekologicznej w całej Polsce, współpracujących z Zarządem i Redakcją czasopisma Ekonatura.

·            Zachęcanie wszystkich przedsiębiorstw/firm/instytucji/osób do podejmowania wzmożonych działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

·            Umożliwienie skutecznej wymiany informacji nt. metod ochrony środowiska pomiędzy podmiotami.

·            Kreowanie proekologicznego wizerunku firmy/instytucji/osoby zaangażowanych w powyższą działalność.

 

 

IV. Zasady przyznawania Super Laurów Ekoprzyjaźni:

·             Wnioskującym o przyznanie nagrody jest Zarząd i Redakcja Ekonatury

·             Przyznawanie nagrody:

-        Kapituła, na wniosek Redakcji zatwierdza tylko jednego laureata w danym roku.

 

V. Warunki zgłoszenia kandydatów do rozpatrzenia na Kapitułę:

·            Warunkiem przystąpienia do zgłoszenia kandydatury jest ścisła współpraca, pośrednia lub bezpośrednia, kandydata z Redakcją czasopisma Ekonatura.

 

VI. Prawa dotyczące Nagrodzonych:

·            Nagrodzeni, wyróżnieni mają prawo do umieszczania znaku „Super Lauru Ekoprzyjaźni” na swoich materiałach, po uzyskaniu certyfikatu, nie zmieniając treści i szaty graficznej.

 


VII. Ostateczne ustalenia:

·            Po zatwierdzeniu wniosku do nagrody przez Kapitułę, kandydat o powyższym zostanie powiadomiony pisemnie.

·            W ramach nagrody firma/instytucja/osoba otrzyma:

-        statuetkę wraz z certyfikatem oraz materiały konferencyjne,

-        zaproszenie na spotkanie integracyjne wraz z poczęstunkiem.

 

 

Zarząd i Redakcja

Ekonatury

PONIŻSZY LICZNIK PRZEDSTAWIA ILOŚĆ WIZYT OD DNIA 1 LIPCA 2013 r.