Regulamin

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY

„Lauru Ekoprzyjaźni”

I. Pomysłodawca i organizator Nagrody:

            Organizatorem nadania i wręczenia nagrody Lauru Ekoprzyjaźni jest Redakcja i Zarząd czasopisma Ekonatura. Jest to projekt autorstwa Prezesa i Redaktora Naczelnego miesięcznika Ekonatura Ryszarda Gruszczyńskiego. Laur został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym pod numerem 18011.

II. Kategorie przyznawania Laurów Ekoprzyjaźni:

 • „Laur Ekoprzyjaźni” dla wytrwałych, zaufanych Członków Wspierających – wspomagających idee edukacji ekologicznej  w Polsce.
 • „Laur Ekoprzyjaźni” dla instytucji wspierających ekologię i ochronę środowiska.
 • „Laur Ekoprzyjaźni” dla osoby indywidualnej o wybitnych zasługach na rzecz ekologii.

III. Ocena wniosków:

 • Do oceny wniosków konkursowych powołana jest Kapituła składająca się z wybitnych naukowców, specjalistów i praktyków z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
 • Kapituła dokonuje oceny wniosków zgłoszonych przez Redakcję Ekonatury.
 • Zatwierdzeni przez Kapitułę Laureaci otrzymują statuetki z brązu wykonane przez znanych wrocławskich artystów: Pana Stanisława Wysockiego i Pana Tomasza Urbanowicza oraz certyfikaty.

 IV. Cel przyznawania Laurów Ekoprzyjaźni:

 • Promocja edukacji ekologicznej.
 • Nagrodzenie i wyróżnienie osób, firm oraz instytucji działających na rzecz edukacji ekologicznej w całej Polsce, współpracujących z Zarządem i Redakcją czasopisma Ekonatura.
 • Zachęcanie wszystkich przedsiębiorstw/firm/instytucji/osób do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii.
 • Umożliwienie skutecznej wymiany informacji nt. metod ochrony środowiska pomiędzy podmiotami.
 • Kreowanie proekologicznego wizerunku firmy/instytucji/osoby.

V. Zasady przyznawania Laurów Ekoprzyjaźni:

 • Wnioskującym o przyznanie nagrody w poszczególnych kategoriach i współpracującym z Redakcją i Zarządem czasopisma Ekonatura może być:

-       przedsiębiorstwo prywatne lub państwowe;

-       instytucja;

-       organizacja;

-       samorząd.

 • Przyznawanie nagrody:

-       Kapituła ma prawo wyłonić dowolną ilość Laureatów, która nie przekracza liczby statuetek założonych i wyprodukowanych w danym roku;

-       Redakcja ma prawo przyznać inne nagrody np. w postaci dyplomów Szczególnego Uznania dla osób oraz firm i instytucji ze zgłoszonych wniosków lub z własnej inicjatywy, kierując się podobnymi zasadami.

VI. Warunki zgłoszenia kandydatów do rozpatrzenia na Kapitułę:

 • Warunkiem przystąpienia do zgłoszenia kandydatury jest ścisła współpraca, pośrednia lub bezpośrednia, kandydata z Redakcją czasopisma Ekonatura.
 • Terminowe nadesłanie zgłoszenia wskazanego przez Zarząd Ekonatury.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

VII. Prawa dotyczące Nagrodzonych:

 • Nagrodzeni, wyróżnieni mają prawo do umieszczania znaku „Lauru Ekoprzyjaźni” na swoich materiałach, po uzyskaniu certyfikatu, nie zmieniając treści i szaty graficznej.


VIII. Ostateczne ustalenia:

 • Zgłoszenia kandydatów należy wypełnić wg załączonego wzoru w terminie do 31 stycznia każdego roku i przesłać do Redakcji, pod wskazany adres, mailowo lub drogą pocztową.
 • Po zakwalifikowaniu wniosków do nagrody przez Kapitułę, kandydaci o powyższym zostaną powiadomieni pisemnie.
 • W ramach nagrody firma/instytucja/osoba otrzyma:

-   statuetkę wraz z certyfikatem oraz materiały konferencyjne,

-   zaproszenie na spotkanie integracyjne wraz z poczęstunkiem.

 • Zgłoszenia i akceptacje regulaminu należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Ekonatura 

ul. Narciarska 31

51-515 Wrocław

email: redakcja@ekonatura.org

www.ekonatura.org

tel/fax: (071) 346-63-69REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY

„SUPER Lauru Ekoprzyjaźni”

 

I. Pomysłodawca i organizator Nagrody:

            Organizatorem nadania i wręczenia nagrody SUPER Lauru Ekoprzyjaźni jest Redakcja
i Zarząd czasopisma Ekonatura. Jest to projekt autorstwa Prezesa i Redaktora Naczelnego miesięcznika Ekonatura Ryszarda Gruszczyńskiego.

II. Ocena wniosków:

 • Do oceny wniosków konkursowych powołana jest Kapituła składająca się z wybitnych naukowców, specjalistów i praktyków z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
 • Kapituła dokonuje oceny wniosków zgłoszonych przez Redakcję Ekonatury.
 • Zatwierdzeni przez Kapitułę Laureaci otrzymują statuetki z brązu wykonane przez znanych wrocławskich artystów: Pana Stanisława Wysockiego i Pana Tomasza Urbanowicza oraz certyfikaty.

 

III. Cel przyznawania Super Laurów Ekoprzyjaźni:

 • Promocja edukacji ekologicznej.
 • Nagrodzenie i wyróżnienie osób, firm oraz instytucji, które w sposób szczególnie wyjątkowy działają na rzecz edukacji ekologicznej w całej Polsce, współpracujących z Zarządem i Redakcją czasopisma Ekonatura.
 • Zachęcanie wszystkich przedsiębiorstw/firm/instytucji/osób do podejmowania wzmożonych działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii.
 • Umożliwienie skutecznej wymiany informacji nt. metod ochrony środowiska pomiędzy podmiotami.
 • Kreowanie proekologicznego wizerunku firmy/instytucji/osoby zaangażowanych w powyższą działalność

IV. Zasady przyznawania Super Laurów Ekoprzyjaźni:

 • Wnioskującym o przyznanie nagrody jest Zarząd i Redakcja Ekonatury
 • Przyznawanie nagrody:

-        Kapituła, na wniosek Redakcji zatwierdza tylko jednego laureata w danym roku.

V. Warunki zgłoszenia kandydatów do rozpatrzenia na Kapitułę:

 • Warunkiem przystąpienia do zgłoszenia kandydatury jest ścisła współpraca, pośrednia lub bezpośrednia, kandydata z Redakcją czasopisma Ekonatura.

VI. Prawa dotyczące Nagrodzonych:

 • Nagrodzeni, wyróżnieni mają prawo do umieszczania znaku „Super Lauru Ekoprzyjaźni” na swoich materiałach, po uzyskaniu certyfikatu, nie zmieniając treści i szaty graficznej.


VII. Ostateczne ustalenia:

 • Po zatwierdzeniu wniosku do nagrody przez Kapitułę, kandydat o powyższym zostanie powiadomiony pisemnie.
 • W ramach nagrody firma/instytucja/osoba otrzyma:

-        statuetkę wraz z certyfikatem oraz materiały konferencyjne,

-        zaproszenie na spotkanie integracyjne wraz z poczęstunkiem.

 

Zarząd i Redakcja

Ekonatury


PONIŻSZY LICZNIK PRZEDSTAWIA ILOŚĆ WIZYT OD DNIA 1 LIPCA 2013 r.