www.wfosigw.wroclaw.pl

Nazwa zadania: Konferencja pt. Współczesne wyzwanie - Odnawialne Źródła Energii połączona z nadaniem oraz wręczeniem nagród - Laury Ekoprzyjaźni 2017, SUPER Lauru i Dyplomów Szczególnego Uznania.

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 44 300 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 28 200  zł
Forma dofinansowania: Dotacja
www.wfosigw.wroclaw.pl