Laury Ekoprzyjaźni 2016 wręczone!

 

W dniu 5.04.2017 r. Stowarzyszenie Ekonatura już po raz dziewiąty miało przyjemność wręczyć nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz edukacji ekologicznej za rok 2016. 

Tradycyjnie, rozdanie nagród poprzedziła tematyczna konferencja, pt. „Wpływ jakości środowiska na zdrowe żywienie człowieka”.

Trwająca kilka godzin uroczystość odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w Auli Jana Pawła II. Przygotowania wymagały dużo wysiłku, zaangażowania
i cierpliwości. Uczestnicy konferencji w liczbie ok. 300 osób po wpisaniu się na listę obecności, udali się do sali wykładowej.


                                                                 Laury Ekoprzyjaźni 2016 i SUPER Laur Ekoprzyjaźni (z lewej), Fot. Paulina Próchnicka

                                                                          Centrum organizacyjno – informacyjne Ekonatury, Fot. Anna Opozda

  Rejestracja uczestników konferencji fot. A. Opozda                             Uczestnicy konferencji fot. A. Opozda                          Uczestnicy wydarzenia fot. A .Opozda

Patronat honorowy nad uroczystością objęło Kolegium Rektorów 15 Uczeln  Wrocławia, Opola i Zielonej Góry (KRUWOZ) a patronat medialny portale ekologia.pl oraz dlastudenta.pl. W uroczystości wzięli udział Członkowie Wspierający, Kapituła Lauru, Przyjaciele Stowarzyszenia Ekonatura z różnych środowisk: autorzy artykułów, przedsiębiorcy  oraz działacze na polu szeroko rozumianej ekologii. Na konferencji byli obecni również nauczyciele akademiccy, studenci, uczniowie wraz z opiekunami z Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy, Szkoły Podstawowej w Grabowie Wielkim, Szkoły Podstawowej nr 30 we Wrocławiu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,  Szkoły Podstawowe   Czarnej Wodzie oraz przedstawiciele z Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie, Szkoły Podstawowej nr 90 we Wrocławiu, oraz VI Liceum Ogólnokształcącego  w Legnicy. Oprócz Gości z Dolnego Śląska swoją obecnością zaszczycili nas głównie pracownicy naukowi z Uczelni z Gdańska, Krakowa, Łodzi oraz Szczecina.

Konferencja wraz z Laurami Ekoprzyjaźni 2016 została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Imprezę sponsorował również Pieroth Polska.

 Wydarzenie i konferencję pt.: „Wpływ jakości środowiska na zdrowe żywienie człowieka” uroczyście otworzyła Pani Ewa Swancar, witając wszystkich przybyłych gości. Pani Ewa miała przyjemność również prowadzić całe spotkanie.

Następnie w imieniu Gospodarza, miłym słowami przywitał nas Pan prof. dr. hab. Adam Szewczuk, Prorektor do spraw rozwoju uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na istotną tematykę organizowanej przez Stowarzyszenie Ekonatura tegorocznej konferencji oraz na przyszłoroczną okrągłą rocznicę (dziesiątą) Laurów Ekoprzyjaźni.                         Konferencja: "Wpływ jakości środowiska na zdrowe żywienie człowieka"

W ramach części konferencyjnej wydarzenia, uczestnicy mieli możliwość wysłuchać pięciu wykładów:

1. Pan mgr Radosław Rzepecki, p.o. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  zaprezentował temat pt.: „Zadania i obowiązki organów administracji publicznej w zakresie żywności i żywienia”. Pan Inspektor w swoim wystąpieniu omówił podstawowe założenia ustawy z 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r.poz.149). Przedstawił również zadania organów, odpowiedzialnych za urzędową kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności.

2. Pani dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska wykładowca z Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w wykładzie „Jak produkowana jest żywność ekologiczna”, przedstawiła definicję rolnictwa ekologicznego oraz cechy charakterystyczne żywności ekologicznej. Pani Doktor szczegółowo omówiła również cztery podstawowe zasady tego typu rolnictwa określone przez Międzynarodową Federację Rolnictwa Ekologicznego. 

3. Pani dr inż. Paulina Nowicka wykładowca z Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  zaprezentowała zebranym wykład pt.: „Wybrane owoce w profilaktyce przewlekłych chorób niezakaźnych”. Pani Doktor w swoim wystąpieniu przedstawiła wartość odżywczą wybranych owoców wykazując ich wysoką skuteczność w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

4. Pani dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. z Katedry Żywienia Człowieka, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przybliżyła temat pt.: „Zdrowa żywność w szkole – możliwe czy nie?”.  Pani Profesor omówiła podstawy prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazała jak ważne jest właściwe kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. W swoim wystąpieniu Pani prof. Monika Bronkowska zwróciła również uwagę na realizowane przez szkoły programy edukacyjne w zakresie zdrowego żywienia.

5. Pani dr inż. Karolina Łoźna, z Katedry Żywienia Człowieka, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wystąpiła z wykładem pt.: „Alergia – epidemia XXI w.”. W swojej ciekawej prelekcji Pani Doktor szeroko omówiła temat alergenów, objawów alergii oraz przyczyn wzrostu ich występowania. Podczas prelekcji przedstawiono również działania profilaktyczne w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju alergii pokarmowej oraz czynniki żywieniowe, które ograniczają ryzyko jej powstawania.

Po części wykładowej nastąpiła przerwa, w trakcie której uczestnicy konferencji mogli m. in. zaopatrzyć się w archiwalne numery Ekonatury, wystawione przed salą konferencyjną w liczbie około 800 sztuk. Dla uczestników były również dostępne stoiska wystawiennicze. Wśród wystawców byli obecni przedstawiciele Katedry Żywienia Człowieka, Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzięki pomocy wolontariuszy, prelegentów a przede wszystkim ogromnemu zaangażowaniu Pani Dziekan Wydziału Nauk o Żywności, dr hab. inż. Anny Czubaszek prof. nadzw., Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć żywą piramidę żywieniową ustawioną w holu przed Aulą, skosztować przetworów z derenia oraz zapoznać się z plakatami informacyjnymi o prozdrowotnych właściwościach wybranych warzyw i owoców.


      Piramida żywieniowa fot. P. Próchnicka                                    Tematyczne postery fot. P. Póchnicka                          Archwialne numery Ekonatury P. Próchnicka


Po przerwie rozpoczęła się druga część uroczystości - wręczenie Super Lauru Ekoprzyjaźni, Laurów Ekoprzyjaźni 2016 i innych wyróżnień.

Jak co roku, Kapituła Lauru na wniosek Zarządu i Redakcji Ekonatury przyznała statuetki Laurów. Podczas obecnej edycji nie nominowano nikogo w kategorii II dla instytucji wspierających edukację ekologiczną i ochronę środowiska: Wyróżnienia przyznano natomiast w pozostałych kategoriach: jedno w kategorii I i dwa w kategorii III. Tradycyjnie tegoroczni Laureaci odbierali nagrody z rąk nagrodzonych w poprzednich edycjach.

W kategorii I dla wytrwałych zaufanych Członków Wspierających, wspomagających idee edukacji ekologicznej nagrodę przyznano...

1. Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Laur Ekoprzyjaźni w imieniu AGH w Krakowie odebrała dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk, prof. nadzw. AGH w Krakowie. Uczelnia od lat wspiera edukację ekologiczną poprzez stałą prenumeratę Ekonatury oraz za pośrednictwem Pani Profesor, laureatki Lauru Ekoprzyjaźni 2013, która jest autorką 27 publikacji i inicjatorką działań na rzecz ochrony środowiska.

W kategorii III: dla osoby indywidualnej o wybitnych zasługach na rzecz ekologii, Laury Ekoprzyjaźni 2016 zostały przyznane:

1. Panu dr hab. inż. Andrzejowi Kaźmierczakowi, prof. nadzw. z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

2. Pani mgr Halina Gliniak z Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W obecnej edycji podobnie jak w roku ubiegłym Kapituła Lauru Ekoprzyjaźni na wniosek Redakcji Ekonatury przyznała Super Laur Ekoprzyjaźni. Nagroda, której pomysłodawcą jest Prezes Redakcji Ekonatury Pan Ryszard Gruszczyński wręczana jest w szczególnym uznaniu dla osób, firm oraz instytucji, które w sposób wyróżniający działają na rzecz edukacji ekologicznej w Polsce.

Laureatem tej specjalnej nagrody w edycji IX, został Pan Cezary Korkosz ze Związku Polskich Fotografów Przyrody, Koordynator Komitetu Ochrony Orłów na Pomorzu Zachodnim. Pan Cezary jest wyjątkowym człowiekiem, który poprzez swoje pracę promuje działania na rzecz ochrony polskiej przyrody. Jego wieloletnie doświadczenie wykorzystywane jest miedzy innymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska. Od kilku lat zawodowo związany jest z fotografią przyrodniczą. Jest autorem książek, prelekcji i pokazów związanych z przyrodą i jej ochroną. Ponadto, jest autorem i współautorem publikacji o tematyce podróżniczej i przyrodniczej, wystaw, pokazów indywidualnych i zbiorowych oraz laureatem nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce jak i za granicą.                                                    Laureaci I i III kategorii Laurów Ekoprzyjaźni 2016 i SUPER Lauru Ekoprzyjaźni, Fot. Paulina Próchnicka

Zarząd i Redakcja Ekonatury uhonorowała również Dyplomami Szczególnego Uznania wybrane osoby ze środowiska naukowego, za włączenie się w misyjną działalność na rzecz edukacji ekologicznej. Wyróżnienia otrzymali:

1. Edwin Sieredziński – Uniwersytet Warszawski

2. Kamila Soboska – Uniwersytet Łódzki

3. dr hab. Wanda Bacieczko, prof. nadzw. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

4. Piotr Szyszko – pszczelarz zawodowy

5. mgr Joanna RosenbergerUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

                                                                      Osoby wyróżnione Dyplomami Szczególnego Uznania, Fot. M.Gruszczyńska

                                                                                            Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak

Na zakończenie uroczystości w imieniu wszystkich nagrodzonych wystąpił Pan dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, który podziękował za tegoroczne wyróżnienia i podkreślił jak wiele satysfakcji daje praca na rzecz upowszechniania edukacji ekologicznej m.in. poprzez dzielenie się cenna wiedzą na łamach miesięcznika Ekonatura. Konferencja zakończyła się około godziny 14:00.

Pragniemy raz jeszcze pogratulować nagrodzonym i wyróżnionym oraz podziękować wszystkim gościom obecnym na uroczystości. Dziękujemy za Państwa wsparcie, dobre słowo i uznanie. Cieszymy się, że nasza praca jest przez Państwa doceniana. Dzięki zaangażowaniu autorów, pracowników naukowych oraz wolontariuszy, możemy realizować naszą misję jaką jest edukacja ekologiczna i dbałość o zdrowie, będące nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, w którym żyjemy. 
 

Patronat medialny:


      

                                                                                                                                www.ekologia.pl   


                                                                                                     

       www.dlastudenta.pl    

 


                                                                           www.wfosigw.wroclaw.pl

Nazwa zadania: Konferencja pt. "Wpływ jakości środowiska na zdrowe żywienie człowieka" połączona z wręczeniem nagród - Laury 2016
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 44.650 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 27.300 zł
Forma dofinansowania: Dotacja
www.wfosigw.wroclaw.pl