Laury Ekoprzyjaźni 2015

W dniu 7 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym odbyła się VIII edycja Laurów Ekoprzyjaźni. W tym szczególnym dniu Stowarzyszenie Ekonatura po raz kolejny miało przyjemność wręczyć nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz edukacji ekologicznej za rok 2015. Tradycyjnie, rozdanie wszystkich wyróżnień poprzedziła wyjątkowa konferencja pt: „Zielone płuca miast Dolnego Śląska”. Tego roku, do Laurów Ekoprzyjaźni, dołączyło wyjątkowe wyróżnienie - statuetka SUPER Lauru Ekoprzyjaźni.

Laury Ekoprzyjaźni i SUPER Laur Ekoprzyjaźni, Fot. P. Próchnicka

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz oraz Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry (KRUWOZ).

Konferencja pt: „Zielone płuca miast Dolnego Śląska”

W ramach części konferencyjnej wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wysłuchać pięciu wykładów:

1. Pan mgr Radosław Rzepecki, Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zaprezentował temat pt. „Aspekty prawne towarzyszące funkcjonowaniu zieleni w aglomeracjach miejskich” przedstawiając zagadnienia związane z wydaniem zezwoleń oraz procedurami dotyczącymi tematu usuwania drzew.

2. Pan dr inż. Włodzimierz Kita z Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wygłosił wykład: „Ochrona zieleni miejskiej przed chorobami wywoływanymi przez różne czynniki”, wskazywał i omawiał choroby, które można zaobserwować, m.in. na roślinności we wrocławskich parkach.

3. Pan prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, emerytowany pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawił wykład pt.: „Zieleń innych miast europejskich (a jednak można inaczej)”. prezentując przykłady parków, z różnych zakątków Europy i starając się wykazać, że zieleń może istnieć w dużych miastach i stanowić nieokiełznaną oazę dla wszystkich mieszkańców.

4. Pani mgr inż. Anna Popów-Nowicka, p.o. kierownika Arboretum w Pawłowicach, w przygotowanym temacie: „Edukacja przyrodnicza jako element kształtowania postaw proekologicznych” przekonywała jak ważne jest poznanie otaczającej nas przyrody i praw jakim się kieruje, aby móc ją zrozumieć i być w pełni odpowiedzialnymi za jej ochronę.

5. Cześć wykładową zakończyła Pani mgr inż. Anna Wasilewska, z Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wystąpieniem pt. „Zagospodarowanie zieleni na skrzyżowaniach typu rondo”. Omawiając historię gospodarowania zielenią na skrzyżowaniach tego typu, przedstawiła możliwości, jaki daje tworzenie ich charakterystycznego i reprezentacyjnego charakteru.


Wśród wystawców prezentujących się przed salą wykładową obecni byli przedstawiciele Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie oraz Centrum Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu
. Swoje ulotki informacyjne udostępniły także dwie instytucje: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz MPWiK
we Wrocławiu
.

Stoisko Centrum Odnawialnych Źródeł Energii                 Stoisko Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego
Fot. A. Opozda                                                          Fot. P. Próchnicka

Po zakończeniu części wykładowej prowadząca Pani Ewa Swancar, zaprosiła przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do wręczenia dla Stowarzyszenia Ekonatura Srebrnej Odznaki Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Była to niezwykła niespodzianka dla gości konferencji i radosna chwila dla całej Redakcji.

Prezes Stowarzyszenia i Redaktor Naczelny Ekonatury, Pan Ryszard Gruszczyński otrzymuje
Srebrną Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.
Wyróżnienie dla Stowarzyszenia wręcza Pan Tadeusz Samborski,
Fot. P. Próchnicka


Pomimo, że istnieją trzy kategorie nagrodzonych Laurem Ekoprzyjaźni, w tej edycji nie nominowano nikogo do nagrody

w kategorii I dla wytrwałych, zaufanych Członków Wspierających, wspomagających idee edukacji ekologicznej


Laur Ekoprzyjaźni za rok 2015 otrzymali:

W kategorii II: dla instytucji wspierających edukację ekologiczną i ochronę środowiska 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

W kategorii III: dla osoby indywidualnej o wybitnych zasługach na rzecz ekologii

1. Pan mgr inż. Grzegorz Raganowicz – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Bielawie,

2. Pani mgr Magdalena Doniak – doktorantka w Katedrze Cytofizjologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
3. Pani mgr Katarzyna Pado
– wieloletni pracownik Instytutu Ochrony Roślin PIB, Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie,
4. Pani dr inż. Kamila Twardowska
– pracownik Katedry Ochrony Roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.


Super Laur Ekoprzyjaźni

1. Pan mgr Radosław Rzepecki, Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Laureat SUPER Laur Ekoprzyjaźni, Fot. P. Próchnicka


Laureaci II i III kategorii Laurów Ekoprzyjaźni 2015 i SUPER Lauru Ekoprzyjaźni, Fot. P. Próchnicka

Zarząd i Redakcja Ekonatury uhonorowała również Dyplomami Szczególnego Uznania wybrane osoby i instytucje za włączenie się w misyjną działalność na rzecz edukacji ekologicznej. Tegoroczne wyróżnienia otrzymali:

Dyplomy otrzymali:

1. Pan dr hab. Andrzej Kaźmierczak, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego,
2. Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Maślanka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
3. Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
4. Pani mgr Monika Skwarek z Uniwersytetu Łódzkiego,
5. Pani mgr inż. Justyna Pelc z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
6. Pani dr inż. Elżbieta Dusza z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Osoby wyróżnione Dyplomami Szczególnego Uznania, Fot. P. Próchnicka            

SPONSORZY

                                                                                                                                             

                                                                                                       

                                                                                                www.pieroth.com.pl                www.mpwik.wroclaw.pl

                                                                                                         


 PATRONAT MEDIALNY


               


 PATRONAT HONOROWY


               

 
 

www.wfosigw.wroclaw.pl 

Nazwa zadania: Konferencja pt. "Zielone płuca miast Dolnego Śląska" połączona z nadaniem oraz wręczeniem nagród - Laury Ekoprzyjaźni 2015, SUPER Lauru i Dyplomów Szczególnego Uznania.
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 45.180 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 27.700 zł
Forma dofinansowania: Dotacja

www.wfosigw.wroclaw.plPONIŻSZY LICZNIK PRZEDSTAWIA ILOŚĆ WIZYT OD DNIA 1 LIPCA 2013 r.