Laury Ekoprzyjaźni 2013


Laury Ekoprzyjaźni 2013

W dniu 22 maja br. Stowarzyszenie Ekonatura, już po raz szósty, miało przyjemność wręczyć nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz edukacji ekologicznej w roku 2013. Trwająca kilka godzin uroczystość odbyła się tym razem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w Auli Jana Pawła II. Tradycyjnie, rozdanie wszystkich wyróżnień poprzedziła wyjątkowa konferencja pt: „Stan środowiska a zdrowie człowieka”.

Laury Ekoprzyjaźni 2013

Bardzo ważnym wydarzeniem, a zarazem niespodzianką tegorocznej uroczystości było wręczenie (tuż po przerwie) Medalu Polskiej Niezapominajki Panu mgr Radosławowi Rzepeckiemu. Była ku temu szczególna okazja, ponieważ  w październiku 2013 roku na wniosek Redakcji Ekonatury podczas XV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach postanowiono uhonorować Pana Radosława Rzepeckiego, nadając mu tytuł Laureata XI edycji Medalu Polskiej Niezapominajki. Nagrodę otrzymują osoby i instytucje, które z niezwykłym poświęceniem i pasją działają na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Inicjatorem Święta Polskiej Niezapominajki był nieodżałowany śp. Pan mgr inż. Andrzej Zalewski. Laureat medalu odebrał nagrodę z rąk Pana Doktora Ryszarda Kowalskiego z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wręczenie Medalu Polskiej Niezapominajki


Pomimo, że istnieją trzy kategorie nagrodzonych Laurem Ekoprzyjaźni, w tej edycji nie nominowano nikogo do nagrody w kategorii I: dla wytrwałych zaufanych Członków Wspierających, wspomagających idee edukacji ekologicznej.

W kategorii II: dla instytucji wspierających edukację ekologiczną i ochronę środowiska Laur Ekoprzyjaźni 2013 otrzymał:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W kategorii III: dla osoby indywidualnej o wybitnych zasługach na rzecz ekologii, Laury Ekoprzyjaźni 2013 zostały przyznane:

1. Pani prof. dr hab. Kindze Mazurkiewicz-Zapałowicz – pracownikowi naukowemu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
2. Pani dr hab. inż. Wiktorii Sobczyk prof. nadzw. AGH – pracownikowi naukowemu AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
3. Pani dr inż. Katarzynie Lei – pracownikowi naukowemu  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
4. Panu dr Dariuszowi Ignatiukowi – pracownikowi naukowemu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownikowi 35. Wyprawy Polarnej Polskiej Akademii Nauk   (PAN) na Spitsbergenie
5. Pani dr Marcie Kondrackiej – pracownikowi naukowemu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uczestniczce 35. Wyprawy Polarnej PAN na Spitsbergenie
6. Pani Katarzynie Bosackiej – dziennikarce prasowej i telewizyjnej, za program „Wiem, co jem” w TVN Style
7. Pani dr hab. inż. Barbarze Czerniejewskiej – Surmie – pracownikowi naukowemu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 8. Pani dr Małgorzacie Falenckiej – Jabłońskiej z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym 
9. Panu prof. zw. dr hab. inż. Ryszardowi Kostuchowi – pracownikowi naukowemu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Laureaci II i III kategorii Laurów Ekoprzyjaźni 2013

Zarząd i Redakcja Ekonatury w porozumieniu z Kapitułą, uhonorowała również Dyplomami Szczególnego Uznania wybrane osoby i instytucje za włączenie się w misyjną działalność na rzecz edukacji ekologicznej. Dyplomy otrzymali:

 1. Pani dr Agnieszka Wójcicka z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  2. Pani mgr Justyna Zawadzka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  3. Pani mgr inż. Agata Miśkowiec z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  4. Pani dr inż. Anna Jama-Rodzeńska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  5. Pani mgr Halina Gliniak z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  6. Pani mgr inż. Magdalena Dziągwa z Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu (IUNG w Puławach)
  7. Pani Elżbieta Musiał – Redaktor Naczelna „Aktualności Rolniczych” ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
  8. Pan dr inż. Jacek Kostuch - ekspert przyrodniczy- botanik i ornitolog
  9. Pani mgr Katarzyna Pado z Państwowego Instytutu Badawczego Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie
  10. Pani dr Małgorzata Kostecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  11. Pan mgr inż. Robert Frankowski – absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  12. Pani dr Jagna Chmielowska-Bąk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  13. Pani mgr inż. Hanna Bednarek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  14. Pan prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  15. Pani dr hab. Agnieszka Waśkiewicz
  z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  16. Pani mgr inż. Monika Beszterda z Uniwersytetu Przyrodniczego w PoznaniuOsoby wyróżnione Dyplomami Szczególnego Uznania

Nie pominięto również osób wspierających przygotowania do uroczystości. Podziękowania w formie dyplomów powędrowały do: Pani mgr inż. Anny Opozdy, Pani mgr inż. Aleksandry Mendyki, Pani mgr Pauliny Próchnickiej, Pani mgr inż. Anny Buhl, i Pani inż. Justyny Woźnej

Osoby, które otrzymały specjalne podziękowania


SPONSORZY

         

                                                                              www.pieroth.com.pl      www.hasco-lek.pl


PATRONAT MEDIALNY

                                              

                                              

 

www.wfosigw.wroclaw.pl 


Nazwa zadania: Konferencja pt: "Stan środowiska a zdrowie człowieka"
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 62.725 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 50.000 zł
Forma dofinansowania: Dotacja
www.wfosigw.wroclaw.pl
  


PONIŻSZY LICZNIK PRZEDSTAWIA ILOŚĆ WIZYT OD DNIA 1 LIPCA 2013 r.