Laury Ekoprzyjaźni 2012


Laury Ekoprzyjaźni 2012

16 maja 2013 roku, w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V edycja Laurów Ekoprzyjaźni.  W tym szczególnym dniu wręczaliśmy nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz edukacji ekologicznej w  roku 2012, jest to jedyne w Polsce wyróżnienie  w tej dziedzinie.  Tradycyjnie, rozdanie nagród poprzedziła tematyczna konferencja, w tym roku poruszyliśmy bardzo ważny temat: „Energia odnawialna dla czystego środowiska” .

Laury Ekoprzyjaźni 2012


Pomimo tego, że istnieją trzy kategorie nagrodzonych, w tej edycji nie nominowano nikogo do nagrody w kategorii I – dla wytrwałych i zaufanych członków wspierających, wspomagających idee edukacji ekologicznej.

W kategorii II: dla instytucji wspierających edukację ekologiczną i ochronę środowiska, Laur Ekoprzyjaźni 2012, otrzymało:

Zachodniopomorskie Towarzystwo na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Szczecinie

W kategorii III: dla osoby indywidualnej o wybitnych zasługach na rzecz ekologii, Laury Ekoprzyjaźni 2012 zostały przyznane:

1.       Panu prof. dr hab. inż. Leszkowi Romańskiemu – pracownikowi naukowemu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
2.       Panu dr hab. inż. Jackowi Patykowskiemu, prof. nadzw. – pracownikowi naukowemu Uniwersytetu Łódzkiego
3.       Panu dr inż.  Januszowi Mroczek – starszemu wykładowcy Uniwersytetu Rzeszowskiego
4.    Panu dr inż. Tomaszowi Sekutowskiemu – pracownikowi Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
5.       Panu arch. Tomaszowi Urbanowiczowi – twórcy symbolicznej kropli na statuetce Lauru Ekoprzyjaźni
6.       Pani Alinie Obidniak – Liderce działań na rzecz edukacji ekologicznej w regionie dolnośląskim
7.       Panu Cezarowi Korkoszowi – Członkowi Związku Polskich Fotografów Przyrody
8.       Pani mgr Karolinie Konopskiej –doktorantce Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
9.       Panu mgr Marcinie Wierzba – wykładowcy w Europejskim Studium  Psychologii Zwierząt oraz w Szkole Wyższej Psychologii we Wrocławiu

 

Laureaci II i III kategorii Laurów Ekoprzyjaźni 2012


Zarząd i Redakcja Ekonatury, w porozumieniu z Kapitułą, uhonorowała również Dyplomami Szczególnego Uznania wybrane osoby i instytucje. Za włączanie się w czynne szerzenie idei edukacji ekologicznej dyplomy otrzymali:

1.       Pan dr hab. inż. Józef Cież – Dyrektor Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
2.       Pani dr inż. Kamila Twardowska – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
3.       Pani dr Barbara Czerniejewska-Surma z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
4.       Pani dr Agnieszka Matłoka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie
5.       Pan dr inż. Włodzimierz Kita z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
6.       Pan dr Dariusz Ignatiuk – Kierownik XXXV Wyprawy Polarnej PAN na Spitsbergen
7.       Pani mgr Marta Kondracka – Geofizyk XXXV Wyprawy Polarnej PAN na Spitsbergen
8.       Pani mgr Orina Surma z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
9.       Pani prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
10.   Pani mgr Teresa Orlewska – Dyrektor Działu Nauki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
11.   Pani dr hab. inż. Małgorzata Milecka – prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
12.   Pani Maria Labus – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
13.   Pani prof. dr hab. Barbara Sapek z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
14.   Pan prof. dr hab. Andrzej Sapek z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
15.   Pani dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk – prof. nadzw. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
16.   Pani dr inż. Beata Fornal-Pieniak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
17.   Ogólnopolski portal ekologiczny „Ekologia.pl”.

Osoby wyróżnione Dyplomami Szczególnego Uznania
 

Nie pominięto również osób wspierających przygotowania do uroczystości. Podziękowania w formie dyplomów powędrowały do: Pani Marty Tokarskiej, Pani mgr inż. Anny Opozda, Pani mgr inż. Marty Dubiel oraz Pani mgr Iwony Słowik.

Osoby, które otrzymały specjalne podziękowania

Sponsorzy

                  
www.up.wroc.pl                                                www.anr.gov.pl                         www.pieroth.com.pl            www.dsgaz.pl

 

www.wfosigw.wroclaw.pl


Nazwa zadania: Organizacja konferencji „Energia odnawialna dla czystego środowiska”
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 43.097 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 32.400 zł
Forma dofinansowania: Dotacja
www.wfosigw.wroclaw.pl


 

PONIŻSZY LICZNIK PRZEDSTAWIA ILOŚĆ WIZYT OD DNIA 1 LIPCA 2013 r.