Laury Ekoprzyjaźni 2011


LAURY EKOPRZYJAŹNI 2011

W dniu 12 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym odbyła się konferencja pt.: Zrównoważony rozwój a ekologia w Polsce” dotycząca aktualnych spraw związanych ze środowiskiem, ekonomią i społeczeństwem. Konferencja merytoryczna połączona była z IV już edycją nadania i wręczenia Laurów Ekoprzyjaźni 2011 przyznawanych przez Redakcję ogólnopolskiego miesięcznika Ekonatura za działalność na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej za 2011 rok. Nagrody przyznawane były w trzech kategoriach:

I – dla wytrwałych, zaufanych Członków Wspierających – wspomagających ideę edukacji ekologicznej w Polsce;

II – dla instytucji wspierających edukację ekologiczną i ochronę środowiska;

III – dla osób indywidualnych za wybitne zasługi na rzecz ekologii.


W kategorii I nikt nie został nominowany.

W kategorii II nagrody otrzymali:

 1. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
 2. Redakcja miesięcznika AURA z Krakowa.

W kategorii III nagrodę przyznano:

 1. Panu Prof. dr hab. inż. Tomaszowi Winnickiemu – Prorektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. 
 2. Panu dr Ryszardowi Kowalskiemu – Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach.
 3. Pani dr Elżbiecie Wielgosz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
 4. Panu mgr Piotrowi Wojtasikowi – Rzecznik Prasowy Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa we Wrocławiu.
 5. Pani dr Magdalenie Szewczyk – Salezjańskie Liceum we Wrocławiu.
 6. Panu Redaktorowi śp. Andrzejowi Zalewskiemu – Ekoradio.
 7. Państwu Bronisławie i prof. Stanisławowi Rojek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 

Zarząd i Redakcja w porozumieniu z Kapitułą, uhonorowała również Dyplomami Szczególnego Uznania wybrane osoby i instytucje wspierające edukację ekologiczną w Polsce.

Dyplom szczególnego uznania otrzymali:

 1. Szkoła Podstawowa w Miszkowicach w woj. dolnośląskim.
 2. Urząd Miasta i Gminy w Prusice w woj. dolnośląskim.
 3. Prof. dr hab. Jan Kozłowski z Instytutu nauk o Środowisku na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 4. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z miejscowaości Bystra.
 5. Bank Spółdzielczy w Oławie.
 6. Pani Mgr Agnieszka Wróbel, Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
 7. Dr inż. Janusz Mroczek z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Dr inż. Ewa Przysiężna - Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu.
 9. Pan Tadeusz Lewandowski Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
 10. Pani Krystyna Gruszczyńska – Stowarzyszenie Ekonatura.
 11. TAURON Ekoenergia sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
 12. Mgr Karolina Konopska z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.
 13. Mgr inż. Katarzyna Leja z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
 14. mgr Marcin Wierzba, zoopsycholog z Fundacji Wzajemnej Pomocy Ludzi i Zwierząt „Audiatur” we Wrocławiu.
 15. Dr inż. Anna Kiepas – Kokot z Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
 16. Mgr inż. Magdalena Gołas-Siarzewska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 17. Pan Dominik Dobrowolski – ekolog z Wrocławia.


Tak jak w poprzednich edycjach, tak również w tym roku  konferencja i uroczystość wręczenia Laurów Ekoprzyjaźni 2011 stanowiła okazję do zorganizowania stoisk wystawienniczych, prezentowanych przed aulą Jana Pawła II na której odbywały się wykłady. 

Pośród wystawców byli obecni: 

 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Centrum Edukacyjno-Turystyczno- Sportowe w Krośnicach woj. dolnośląskie, 
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie woj. dolnośląskie, 
 • Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu,
 • Zespół Szkół Nr 19 we Wrocławiu,
 • Centrum Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
 • Miesięcznik AURA - Kraków,
 • Miesięcznik Czysta Energia - Warszawa, 
 • Fundacja Silesia - Katowice.
 


 

PONIŻSZY LICZNIK PRZEDSTAWIA ILOŚĆ WIZYT OD DNIA 1 LIPCA 2013 r.