Laury Ekoprzyjaźni 2010


LAURY EKOPRZYJAŹNI 2010

W dniu 14 kwitenia 2011 r. po raz trzeci przyznano Laury Ekoprzyjaźni tym razem za rok 2010.
W tej edycji zabrakło kandydatów do nagrody w kategorii I dla wytrwałych, zaufanych Członków Wspierających, wspomagających idee edukacji ekologicznej w Polsce.


W kategorii II dla instytucji wspierających edukację ekologiczną i ochronę środowiska Laury Ekoprzyjaźni za rok 2010 otrzymali:

1. Telewizja Polska Oddział we Wrocławiu
2. Katolickie Radio Rodzina – Rozgłośnia Archidiecezji Wrocławskiej
3. Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Gminnym Zespole Kultury i Bibliotek w Krośnicach
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
5. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej – Oddział Miejskiej i PowiatowejBiblioteki  Publicznej w Lubaniu
6. Radio Wrocław
7. Agencja Promocji Energii w Warszawie
W kategorii III dla osoby indywidualnej o wybitnych zasługach na rzecz ekologii Laury Ekoprzyjaźni zostały przyznane:


1. Panu mgr inż. arch. Jackowi Jakubcowi - Prezesowi Fundacji Kultury Ekologicznej
2.
Panu mgr Radosławowi Rzepeckiemu - Inspektorowi wojewódzkiemu Wydziału Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
3. Panu prof. dr hab. Michałowi Mazurkiewiczowi
Kierownikowi Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego
4. Panu prof. dr hab. Tomaszowi Nowakowi
- Dyrektorowi Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
5. Panu prof. dr hab. Maciejowi Nowickiemu -  byłemu Ministrowi Środowiska i wiceprzewodniczącemu Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju
6. Panu dr Leopoldowi Kobierskiemu
- Wiceprezesowi Ligi Ochrony Przyrody w Katowicach
7. Pani dr Jolancie Kameckiej – Krupie - nauczycielce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mysłowicach
8. Pani dr inż Ewie Rzewuskiej - Członkowi Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sejmiku Dolnośląskim

 

 


Ponadto zostały przyznane Dyplomy szczególnego uznania dla:

1. Pani prof. Zuzanny Borcz - redaktor naczelnej kwartalnika Architektura Krajobrazu
2. Pani prof. Danuty Parylak - dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
3. Pana prof. Leszka Kuchara
4. Artysty rzeźbiarza Stanisława Wysockiego – twórcy statuetki Lauru Ekoprzyjaźni
5. mgr inż. arch. Tomasza Urbanowicza – twórcy symbolicznej kropli na Laurach
6. Agencji Wydawniczej ARGI, dbającej o wizualną stronę miesięcznika
7. Pani Ewy Fijoł, promującej zdrową żywność
8. Sklepu zielarsko – medycznego Herbavit
9. Pana mgr inż. Grzegorza Raganowicza współtwórcy Słonecznej Szkoły w Bielawie
10. Pani mgr Magdaleny Poprawskiej nauczycielki z XI LO, które bierze udział w międzynarodowym programie GLOBE
11. Pani mgr Anity Wnuk z NFOŚiGW 
12. Pani dr Elżbiety Wielgosz – autorki licznych artykułów w Ekonaturze

 


Także soby wspierające przygotowania do uroczystości otrzymały podziękowania w formie dyplomów:

Pani mgr inż. Anna Szendi
Pani mgr inż. Magdalena Dul
Pani mgr Joanna Wołoch
Pani mgr Katarzyna Błaszczyk.

Tegoroczni Wystawcy:

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krośnicach
RCEE w Lubaniu
Agencja Wydawnicza ARGI
Laboratorium Energii Odnawialnej
Maria Monczak Kieleczawa z pisankami huculskimi
Artysta rzeźbiarz Stanisław Wysocki
Fundacja Ekologiczna Silesia
PCKP w Bielawie
XI LO we Wrocławiu z projektem GLOBE
Przedszkole Skrzaty
PKE Okręg Dolnośląski
Firma Orlech z kulami Molli
Ogród Botaniczny 

Swoje banery wystawili: Bank Spółdzielczy w Oławie, TVP Wrocław, Radio Wrocław, Gazeta Wrocławska i Dolnośląska Spółka Gazownictwa.

            


Uroczystość uświetnił koncert najpiękniejszych arii operetkowych i musicalowych w wykonaniu Państwa Ewy i Marka Szydło.

www.wfosigw.wroclaw.pl
PONIŻSZY LICZNIK PRZEDSTAWIA ILOŚĆ WIZYT OD DNIA 1 LIPCA 2013 r.