Laury Ekoprzyjaźni 2009


LAURY EKOPRZYJAŹNI 2009


dla Firm, Instytucji i Osób wg następujących kategorii:

I. W kategorii dla wytrwałych, zaufanych Członków Wspierających wspomagających idee edukacji ekologicznej w Polsce, dla:

1. Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu
2. Miasta i Gminy Niepołomice (woj. małopolskie)


II. W kategorii dla instytucji wspierających edukację ekologiczną i ochronę środowiska, dla:

1. Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
3. Przedszkola nr 27 "SKRZATY" we Wrocławiu
4. Fundacji Ekologicznej Silesia w Katowicach
5. Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa SALAMANDRA w Myśliborzu
6. Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Dolnośląski
7. Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu


III. W kategorii dla osoby indywidualnej o wybitnych zasługach na rzecz ekologii, dla:

1. Pana prof. dr hab. Bogusława Fiedora - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego
2. Pani prof. zw. dr hab. Elżbiety Lonc - Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
3. Pana prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska - Dyrektor Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim
4. Pana prof. dr hab. Tadeusza Borysa - Kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
5. Pani mgr Ewy Czupry - emerytowany nauczyciel XI Liceum w Zespole Szkół nr 19
6. Pana dr inż. Jacka Twardowskiego - pracownik naukowy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w  Katedrze Ochrony Roślin

Ponadto Kapituła przyznała Dyplomy Szczególnego Uznania dla:

1. Pani mgr Elżbiety Szedzianis - Wrocławski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
2. Pani mgr Marii Stankiewicz - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
3. Pani  dr Magdaleny Szewczyk - nauczyciel biologii w Prywatnym Salezjańskim LO oraz International School Ekola we Wrocławiu
4. Pani  mgr Agnieszki Tomalka - Sadownik - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
5. Pana mgr Radosława Rzepeckiego - Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - Wydział Nadzoru i Kontroli
6. Pani Bronisławy Rojek i prof. dr hab. Stanisława Rojka - współzałożyciele EKONATURY
7. Pana dr Zbigniewa Dynaka - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim
8. Pana mgr Stanisława Wysockiego - artysta, twórca statuetek Lauru Ekoprzyjaźni
9. Pana mgr inż. Tomasza Urbanowicza - artysta, twórca symbolicznej kropli na statuetce Lauru
10. Firmy PRO-FILL Sp. z o.o. - producent komputerowych materiałów eksploatacyjnych, członek wspierający Stowarzyszenie EKONATURA


Dyplomy z podziękowaniami za pomoc i wsparcie w przygotowaniach do uroczystości otrzymały:

mgr Katarzyna Błaszczyk
mgr inż. Agata Borowiec-Potępa
mgr inż. Anna Tomiczek
inż. Aleksandra Dębicka
księgowa Aneta Bogubowicz

           
LISTA WYSTAWCÓW:

1.   Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - lider edukacji ekologicznej
2.   P.P.O. Siechnice - dodatkowo ukwiecenie Auli
3.   Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie
4.   Przedszkole nr 27 "Skrzaty" we Wrocławiu
5.   XI Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu
6.   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
7.   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
                   Dolnośląski Oddział Regionalny
8.   Fundacja Ekologiczna "Silesia" w Katowicach
9.   Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski
10.  Laboratorium Energii Odnawialnej Uniwersytetu
                    Przyrodniczego we Wrocławiu
11.  Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy Wrocław
12.  Stanisław Wysocki - rzeźbiarz
13.  Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego -
                     fotografie wielkoformatowe


Koncert z powodu zaistniałej sytuacji w naszym kraju został
odwołany. Jedynie Pan prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek przejmująco
wyrecytował wiersz ku czci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.
Konferencja odbyła się w nastroju powagi i zadumy.Laury Ekoprzyjaźni 2009


PONIŻSZY LICZNIK PRZEDSTAWIA ILOŚĆ WIZYT OD DNIA 1 LIPCA 2013 r.