Laury Ekoprzyjaźni


 


SUPER Laur Ekoprzyjaźni


O WYDARZENIU:


ZARZĄD I REDAKCJA EKONATURY WRĘCZA WYRÓŻNIENIA W POSTACI
LAURÓW EKOPRZYJAŹNI od 2009 roku

Pomysłodawcą i autorem projektu EKOPRZYJAŹNI jest Prezes Stowarzyszenia Pan Ryszard Gruszczyński.

Pierwsza EDYCJA NADAWANIA I WRĘCZANIA LAURÓW EKOPRZYJAŹNI odbyła się podczas obchodów jubileuszu V-lecia istnienia Stowarzyszenia 15 stycznia 2009 roku. Wówczas Laury zostały wręczone za rok 2008.

Druga EDYCJA NADAWANIA I WRĘCZANIA LAURÓW EKOPRZYJAŹNI 2009 odbyła się 20 kwietnia 2010 roku. W ramach tej uroczystości odbyła się konferencja pt."ZASOBY I WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE"

Na uroczystości zaproszonych zostało około 600 osób z całej Polski. Wśród gości znaleźli się Członkowie Wspierający i Przyjaciele Stowarzyszenia Ekonatura z róźnych środowisk: naukowcy, politycy, samorządowcy, przedsiębiorcy, dziennikarze oraz działacze na polu szeroko rozumianej ekologii.

Wyróżnienie przyznawane jest w trzech kategoriach:

- I kategoria: dla wytrwałych, zaufanych członków wspierających - wspomagających idee edukacji ekologicznej w Polsce.

- II kategoria: dla instytucji wspierających edukację ekologiczną i ochronę środowiska.

- III kategoria: dla osoby indywidualnej za wybitne zasługi na rzecz ekologii.

Wierzymy, iż takie przedsięwzięcie przyczynia się do zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowania postaw proekologicznych, a także pomaga wzmocnić i rozszerzyć istniejącą współpracę pomiędzy ludźmi oraz organizacjami, którym leży na sercu szeroko rozumiana ochrona środowiska.Na wniosek Redakcji decyzję o przyznaniu Lauru Ekoprzyjaźni podejmuje specjalnie powołana Kapituła w składzie:

1. Pan prof. dr hab. Józef Szlachta - Kierownik Centrum Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Przewodniczący Kapituły.
2. Pan prof. dr hab. Bogusław Fiedor - Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Zastępca Przewodniczącego Kapituły.
3. Pan prof. dr hab. Tadeusz Borys - Kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze - Członek Kapituły.
4. Pan prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć - doktor nauk biologicznych, od niedawna emerytowany pracownik Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego - Członek Kapituły.
5. Pan prof. dr hab. inż. Leszek Romański - wykładowca w Instytucie Inżynierii Rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Członek Kapituły.
6. Pani Krystyna Gruszczyńska – Sekretarz Kapituły.
PONIŻSZY LICZNIK PRZEDSTAWIA ILOŚĆ WIZYT OD DNIA 1 LIPCA 2013 r.